सेलपे

सेलपे

सेलपेबाट दैनिक १ लाखसम्म रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने

माघ १, काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्रालिको सेलपे कारोबारको सीमा रकम बढाएको […]