सवारी पासस

सवारी पासस

गृहमन्त्रालयले सवारी पाससम्बन्धी पुनः जारी गरेको नयाँ सूचनामा के छ ?

जेठ २, काठमाडौँ । गृहमन्त्रालयले जारी गरिएको पासबारे केही अस्पष्टता आएको भन्दै नयाँ सूचना जारी […]