सरकारी जग्गा निजीकरण

सरकारी जग्गा निजीकरण

४४ जिल्लामा सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

मङ्सिर १९, काठमाडौँ । सरकारी जग्गा निजीकरण गरिएको भयावह तथ्य फेला परेको छ । सरकारी, […]