रमाकान्त बास्तोला

रमाकान्त बास्तोला

कामरेडको दमनकारी सत्ता !

ज्वानाजङ्गरहरु ज्यानमारा हुन् सवै पिछलग्गुहरु उसलाई मद्धत गर्छन राम्रै कोर्रा हान्छन, कपाल लुच्छन सार्ह्रै हामीलाई […]