याङो श्रो

याङो श्रो

ॐ नम: स्वहा:

राम हराम हो भन्दै धर्म धोङ हो भनी भौतिक विज्ञानको पाठ सिकाउनेहरु अहिले आफै जय […]