मोबाइल निर्माण

मोबाइल निर्माण

नेपालमै मोबाइल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु

बैशाख १५, काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमै मोबाइल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको […]