भारतीय कब्जामै

भारतीय कब्जामै

टनकपुरको जग्गा भारतीय कब्जामै

कात्तिक २४, महेन्द्रनगर । टनकपुर बाँधको १४.५७ हेक्टर (३६ एकड) नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा छ […]