बुद्ध

बुद्ध

कहिले उत्खनन भए बुद्ध ?

बुद्ध जन्मस्थलको रूपमा लुम्बिनीको वर्णन बौद्ध साहित्यमा छ । पालि साहित्यहरू जातक निदानकथा, दिव्यावदान, महावंश एवम् […]