बाबा

बाबा

हत्यारा ! बाबा !!

खाडीमा झाडीमा गाडीमा यत्रतत्र सर्वत्र मन डुलाउँदै सपना केलाउँदै जिन्दगी गुजार्ने केश फुलाउने सुनगाभा आजका […]