पुरुषोतम लम्साल

पुरुषोतम लम्साल

नेकपाभित्र सतिबयरको सम्बन्ध

हाम्रो गाउँमा एउटा रुख हुन्थ्यो । त्यो रुखमा गनिसाध्ये नहुने आँख्लोजस्तो भेट्नो हुन्थे । अनि […]