ध्रुब पुन ‘गुमाने’

ध्रुब पुन ‘गुमाने’

दशैंको सुरुवात कसरी भयो ?

ध्रुब पुन ‘गुमाने’ शिकारी युगमा एक शिकारीले जंगलबाट एउटा ढकुर मारेर ल्याएछ । ढुकुरले विभिन्न […]