धनमणि

धनमणि

धनमणि

सबेरै उठेदेखी झम्के साँझसम्म चकमन्न अबरोध रहित आकाश, र सुर्याशंको चमक सहितको प्रकाश महामारीले खालिजस्तै […]