दिपेन्द्र कुमार क्षेत्री

दिपेन्द्र कुमार क्षेत्री

पुँजीवाद विरुद्ध उभिएको कोभिड १९ (भाग -१)

आज सिंगो विश्व मानवजातिले प्राकृतिक महामारीको रुपमा देखा परेको कोभिड-१९ कोरनाको सामना गरिरहेको छ । […]