गजल

गजल

रङ्‌गमय शब्दरु (गजल संग्रह)

रङ्‌गमय शब्दरु कुनै कुरा यस्तो हन्छ, जले मात्रै शोभा दिन्छ। हातमा लाउने घडीले नि, चले […]