खडग पाण्डे

खडग पाण्डे

संसदीय ब्यबस्था र पानीको भुटुन

नेपालको संबिधान २०७२ ले हामी नेपाली जनतालाई “सार्वभौम सत्तासम्पन्न” किटान गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता […]