कण्डम

कण्डम

संसद भवनमा प्रयोग भएको कण्डम भेटिएपछि हङ्गामा…!

जेठ ०६, काठमाडौँ । संसद भवनमा प्रयोग भएको कण्डम भेटिएपछि हँगामा भएको छ । बेलायती […]