Post Pati Preeti To Unicode Convertor

प्रीति फन्टमा टाइप गर्नुहोस वा पेस्ट गर्नुहोसमाथीको प्रीति फन्ट अनुसारको युनिकोड यो बक्समा तयार भयो :