सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका वडा नम्बर २ को छैटौँ वडा अध्यक्षकप सम्पन्न भएको छ । वडाका ७ वटा बिद्यालयहरु सहभागी रहेका थिए । विभिन्न खेल विधाहरुमा बिद्यार्थीहरुलाई तहगत प्रतिस्पर्धा गराईएको थियो । यसरि कक्षा १-३, कक्षा ४-५ र कक्षा ६-८ को तह स्तरीय प्रतिस्पर्धामा श्री जनता मा.वि. गुराँसे टाकुरी सल्यानले तिन वटै तहका कपहरु पात पारेको […]